KMC Derivat: Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

09-02-2011

Miljøstyrelsen har givet KMC Derivat, Markedspladsen 7, 7330 Brande miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til blanding af eddikesyreanhydrid og adipinsyre. Det er samtidig vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Tillæg til miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet KMC Derivat, Markedspladsen 7, 7330 Brande miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til blanding af eddikesyreanhydrid og adipinsyre.

- miljøgodkendelse

Ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for blandeanlægget.

- afgørelse om ikke VVM-pligt