I/S Renosyd: Ændring af kontrolvilkår i miljøgodkendelse

02-02-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har truffet afgørelse om ændret kontrol med røgen på I/S Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg.

Miljøstyrelsen Aarhus har truffet afgørelse om ændret kontrol med røgen på I/S Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg.

Fremover skal HF måles ved præstationskontrol i stedet for AMS-kontrol, og antallet af kontroller for tungmetaller og dioxiner nedsættes fra 4 til 2 pr. år.

- afgørelse