Danish Crown Esbjerg A/S: Ansøgning om vilkårsændring

23-02-2011

Danish Crown Esbjerg har ansøgt om godkendelse til påfyldning af ammoniak på ny kølekondensator fra tankvogn med 3.000 kg ammoniak. Fristen for kommentering udløber d. 16. marts 2011 kl. 16.00.

Danish Crown Esbjerg, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg har ansøgt om godkendelse til påfyldning af ammoniak på ny kølekondensator fra tankvogn med 3.000 kg ammoniak. Den gældende miljøgodkendelse tillader påfyldning af ammoniak til eksisterende køleanlæg med 80 kg's beholdere ad gangen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Disse skal være modtaget senest den 16. marts 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.