BAC Corrosion Control A/S. Ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af produktion

16-02-2011

BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen med yderligere 4 gasopvarmede ovne til anode-produktion.
Frist for kommentarer: 16. marts 2011, kl. 16.00

BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen med yderligere 4 gasopvarmede ovne til anode-produktion.

Samtidig tages den eksisterende miljøgodkendelse op til rutinemæssig revision. Ved revurdering overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen og der kan medeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det. Anmodningen om at få tilsendt materialet skal være fremsendt inden den 9. marts 2011 kl 16.

Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, 72 54 43 55 eller . Kommentarer og spørgsmål skal være modtaget i Miljøstyrelsen Roskilde senest den 16. marts 2011, kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.