Vald. Birn A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

07-12-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro kan foretage kapacitetsudvidelse af produktionen af Cold Box kerner med 30 %, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro kan foretage kapacitetsudvidelse af produktionen af Cold Box kerner med 30 %, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse