Rose Poultry, Vinderup: Afgørelse og ikke VVM-pligt og tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

21-12-2011

Miljøstyrelsen har afgjort af udvidelse af produktionskapaciteten på Rose Poultry, Vinderup, ikke er godkendelsespligtig, samtidig er meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsabrejder.
Klagefristen udløber: 18. januar 2012 kl. 16.00

Afgørelse om ikk VVM-pligt:
Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at anmeldelse fra Rose Poultry, Tværmosevej 10, Vinderup om udvidelse af produktionskapaciteten samt mindre bygningsmæssig udvidelse ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde:
Samtidig giver Miljøstyrelsen tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens(1) § 33 stk. 2 til, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af udvidelse af produktionskapaciteten.

- tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder


(1) Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse