Novozymes A/S. Miljøgodkendelse til udskiftning af kedelanlæg

20-12-2011

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til Novozymes A/S, Hillerødgade 31, 2200 København N til omlægning af kedelcentralen og de øvrige brændere fra fuelolie til bygas.
Klagefrist: 18. januar 2012, kl 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til Novozymes A/S, Hillerødgade 31, 2200 København N til omlægning af kedelcentralen og de øvrige brændere fra fuelolie til bygas.

Miljøstyrelsens afgørelse

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejleding
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettigede er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. januar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur-  og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Udstedelsen og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4000
e-post: