Mågehøj Specialdeponi: Godkendelse af nedlukning

14-12-2011

Miljøstyrelsen har godkendt nedlukning af Mågehøj Specialdeponi beliggende Vognsbøl Engvej 16, 6700 Esbjerg. Klagefrist: 11. januar 2012

Miljøstyrelsen har godkendt nedlukning af Mågehøj Specialdeponi beliggende Vognsbøl Engvej 16, 6700 Esbjerg.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelse

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 11. januar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .