Lantmännen Danpo A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

14-12-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Lantmännen Danpo A/S, Aars kan opføre to nye bygninger, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars, kan opføre en ny bygning på 1.020 m 2 til indlevering og stald til opbevaring af levende kyllinger, samt en ny bygning på ca. 780 m 2 til emballagelager/pallehal, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ingen afgørelsespligt