Kommunekemi a/s: Miljøgodkendelsen til Kommunekemis AFFU-anlæg tages op til revurdering

13-12-2011

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af anlæg til forbrænding af forurenede udluftninger (AFFU-anlæg) på Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, op til en rutinemæssig revurdering. Frist for at se og kommentere mv.: 10. januar 2012.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af anlæg til forbrænding af forurenede udluftninger (AFFU-anlæg) på Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden den 10. januuar 2012 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. nr. 7254 4000 eller . Disse skal være modtaget senest den 10. januar 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.