I/S Vestforbrændingen. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

21-12-2011

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Slaggedepotet på Slaggevej i Vestskoven i Albertslund Kommune.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Slaggedepotet på Slaggevej i Vestskoven i Albertslund Kommune.

Ved revurderingen er der foretaget en vurdering af slaggedepotet og der er opstillet tidssvarende egenkontrolvilkår.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4352 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 18. januar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .