A/S Dansk Shell, Raffinaderiet Fredericia: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

28-12-2011

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af A/S Dansk Shell op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Frist for kommentering: 26. januar 2012.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Som indledning til revurderingen har Miljøstyrelsen lavet et notat, hvori vi redegør for, hvilke miljømæssige forhold vi mener, bør lægges til grund for revurderingen. Notatet kan ses herunder.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen kommentere hvilke miljømæssige forhold de mener, bør lægges til grund for revurderingen. Enhver kan inden for samme periode anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf: 72 54 40 00 eller

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Notat