Arla Foods Ingredients Group P/S R&D: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

13-12-2011

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods Ingredients Group P/S, R&D, 6920 Videbæk tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nyt kemikalielager.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods Ingredients Group P/S, R&D, Sønderupvej 22, 6920 Videbæk kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nyt kemikalielager samt fire nye produktionssiloer, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

- tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder