Arla Foods Ingredients Group P/S R&D: Afgørelse om ikke VVM-pligt

13-12-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods Ingredients Group P/S R&D, kan etablere nyt kemikalielager samt 4 nye produktionssiloer, uden at dette er VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort at anmeldelse fra Arla Foods Ingredients Group P/S, R&D, Sønderupvej 22, 6920 Videbæk, om etablering af nyt kemikalielager samt fire nye produktionssiloer ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt