Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein: Afgørelse om ikke VVM-pligt

13-12-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Proteins anmeldelse af udvidelse af filtreringsprocesser ikke er VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort at anmeldelse om udvidelse af filtreringsprocesser med tilhørende bygninger ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screening