Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

06-12-2011

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri miljøgodkendelse til virksomhedens renseanlæg med direkte udledning af spildevand. Samtidig er der truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for renseanlægget.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri miljøgodkendelse til virksomhedens renseanlæg med direkte udledning af spildevand. Renseanlægget er en biaktivitet til Nr. Vium Mejeri. Ud over spildevand fra Nr. Vium Mejeri behandler anlægget spildevand fra Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein og Arla Foods amba Arinco.

- miljøgodkendelse

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for renseanlægget på Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- teknisk notat
- VVM-screeningsskema