Novo Nordisk A/S. Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

16-08-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Novo Nordisk A/S i Bagsværd miljøgodkendelse til etablering af forsøgsproduktion af Faktor XIII i BioProcess Pilot Plant, Brudelysvej 20 i Bagsværd. Klagefrist er den 13. september 2011 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Novo Nordisk A/S i Bagsværd miljøgodkendelse til etablering af forsøgsproduktion af Faktor XIII i BioProcess Pilot Plant, Brudelysvej 20 i Bagsværd.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 13. september 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for forsøgsproduktion af Faktor XIII hos Novo Nordisk A/S i Bagsværd.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 13. september 2011.

For begge afgørelser gælder:
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .