Novo Nordisk A/S, Kalundborg. Ansøgning om miljøgodkendelse

24-08-2011

Novo Nordisk A/S, Hallas Alle, 4000 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til en fyldefabrik FF. Bygningen skal indrettes til formulering, påfyldning og inspektion af farmaceutiske produkter, og opføres i forlængelse af eksisterende påfyldningsfabrik FF.

Novo Nordisk A/S, Hallas Alle, 4000 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til en fyldefabrik FF. Bygningen skal indrettes til formulering, påfyldning og inspektion af farmaceutiske produkter, og opføres i forlængelse af eksisterende påfyldningsfabrik FF.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 2 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Disse skal være modtaget senest den 22. september 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.