Koppers Denmark A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

26-08-2011

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Koppers Denmark A/S kan foretage en mindre ændring af Tanklageret, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Afgørelsen kan ikke påklages.

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at Koppers Denmark A/S, Avernakke 1, 5800 Nyborg kan foretage en mindre ændring af Tanklageret, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelsen kan ses herunder.
Afgørelse