Haldor Topsøe A/S. Påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening.

26-08-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt 2 påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfase for jord- og grundvandsforurening på Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund. Klagefristen udløber den 23. september 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt 2 påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfase for jord- og grundvandsforurening på Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt til sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen om påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfacen for jord- og grundvandsforurening med nikkel ved bygning P1

Afgørelsen om påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen med molybdæn, nikkel mv. ved bl.a. bygning K1

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af jordforureningslovens § 82. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 23. september 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .