Haldor Topsøe A/S. Forslag til kommuneplantillæg m.v. vedr ny produktionslinje

02-08-2011

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for en ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S på Linderupvej 2 i Frederikssund.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 27. september 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for en ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S på Linderupvej 2 I Frederikssund. Baggrunden for planforslaget er, at Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere en ny produktion til fremstilling af mellemvarer til katalysatorer.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.
Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Forslag til kommuneplantillæg
Ikke-teknisk resumé
VVM-redegørelse
Udkast til miljøgodkendelse
Ansøgning
Støjrapport

Du klan også få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, miljøgodkendelse og miljørapport kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 27. september 2011. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00013: