Fynsværket: Udledning af kølevand – Indkaldelse af idéer og forslag

24-08-2011

Vattenfall Fynsværket har søgt om fornyet godkendelse til udledning af kølevand. Miljøklagenævnet har i en afgørelse på en klage hjemvist sagen til fornyet behandling og gjort eksisterende godkendelse tidsbegrænset til august 2012. Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Frist for idéer og forslag: 21. september 2011.

Vattenfall Fynsværket har søgt om fornyet godkendelse til udledning af kølevand. Miljøklagenævnet har i en afgørelse på en klage hjemvist sagen til fornyet behandling og gjort eksisterende godkendelse tidsbegrænset til august 2012. Fynsværket har søgt om uændret udledningssted og en mindre tilladt varmemængde i forhold til eksisterende tilladelse.
Fynsværket er beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C og indtager kølevand fra Odense Kanal. Det opvarmede kølevand ledes ud i Odense Gamle Kanal kort før dennes udløb i Odense Å.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af kølevandsudledningens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).
Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.
Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg herunder eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Odense senest den 21. september 2011. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00512

Indkaldelse af idéer og forslag
VVM anmeldelse
Afgørelse om VVM-pligt