Dalum Papir A/S. Miljøgodkendelse

23-08-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Dalum Papir A/S, Maglemølle 60 i Næstved miljøgodkendelse til substitution/supplering af visse hjælpestoffer i produktionen, forudsat at de nye hjælpestoffer er omfattet af miljømærket Blomsten. Klagefristen udløber 20. september 2011 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Dalum Papir A/S, Maglemølle 60 i Næstved miljøgodkendelse til substitution/supplering af visse hjælpestoffer i produktionen, forudsat at de nye hjælpestoffer er omfattet af miljømærket Blomsten.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 20. september 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .