Arla Foods amba Brabrand Mejeri: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

24-08-2011

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand.

Ved revurderingen har Miljøstyrelsen revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

- revurdering