Arla Foods amba Bislev Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

17-08-2011

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Bislev Mejeri miljøgodkendelse til udledning af kølevand til Bislev sø.
Samtidig er det besluttet, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Bislev Mejeri miljøgodkendelse til udledning af kølevand til Bislev sø.

Godkendelsen er en lovliggørelse af eksisterende forhold på virksomheden.

- miljøgodkendelse

Ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udledning af kølevand til Bislev sø for Arla Foods amba Bislev Mejeri.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screeningsskema