Rose Poultry A/S, Skovsgård: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

26-04-2011

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse til Rose Poultry, Skovsgård om at udvidelse af eksisterende spraykøletunnel ikke er godkendelsespligtig.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Rose Poultry A/S, Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst kan foretage udvidelse af den eksisterende spraykøletunnel, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse