Nyt integreret kemisk produktionsanlæg på Haldor Topsøe, Frederikssund Kommune - indkaldelse af idéer og forslag

18-04-2011

På Haldor Topsøe, Linderupvej 2 i Frederikssund Kommune, ønsker Haldor Topsøe at etablere et ny integreret kemisk produktionsanlæg. Den nye produktionslinje skal etableres i en ny fabriksbygning (P6).

På Haldor Topsøe, Linderupvej 2 i Frederikssund Kommune, ønsker Haldor Topsøe at etablere et nyt integreret kemisk produktionsanlæg. Den nye produktionslinje skal etableres i en ny fabriksbygning (P6). Anlægget vil producere tre produkter, som skal anvendes som råvarer i produktionen af katalysatorer til olieindustrien og svovlsyrekatalysatorer. Ved fremstillingen dannes natriumnitrat som et biprodukt. Natriumnitrat kan sælges som gødning og som råvare til produktion af anlæg til solenergi.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af den nye produktions virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Her kan ses:

Idéoplægget,
bygherrens anmeldelse,
ansøgning om miljøgodkendelse og
Miljøstyrelsen Roskildes afgørelse om VVM-pligt

eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Roskilde senest den 10. maj 2011. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
Tlf.: 7254 4000
Dir.:7254 4359 Iris Haastrup eller Dana Østergaard 7254 4327
e-post:


Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1274-00013