Nordic Sugar Nakskov, miljøgodkendelse

01-04-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov miljøgodkendelse til at forlænge udledningsperioden for virksomhedens spildevand frem til 1. juli 2011. Normalt skal udledningsperioden afsluttes 12. april. Spildevandet udledes til Langelandsbæltet.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov miljøgodkendelse til at forlænge udledningsperioden for virksomhedens spildevand frem til 1. juli 2011. Normalt skal udledningsperioden afsluttes 12. april. Spildevandet udledes til Langelandsbæltet.

Årsagen til, at der er behov for at forlænge udledningsperioden er bl.a., at den lange kampagne har været præget af en vinter med tidlig koldt vejr og frost.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 eller og skal være modtaget senest den 9. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .