Forbrændingsanlæg: Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

04-04-2011

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier til alle forbrændingsanlæg

Der er meddelt påbud om indberetning af overskridelse af emissionsgrænseværdier til alle affaldsforbrændingsanlæg, som Miljøstyrelsen har tilsynet med.
De konkrete påbud med klagevejledning fremgår af separate afgørelser, der kan læses her:

Påbud meddelt af Miljøstyrelsen Odense :
- Svendborg Kraftvarme A/S
- Odense Kraftvarmeværk A/S
- Kommunekemi a/s
- Haderslev Kraftvarme
- L90 Affaldsforbrændingsanlæg
- TAS Kolding forbrændingsanlæg
- Sønderborg Kraftvarme

Påbud meddelt af Miljøstyrelsen Roskilde :
- Vestforbrænding I/S
- I/S Amagerforbrænding
- I/S Nordforbrænding
- KARA/NOVOREN I/S Forbrænding
- Affald Plus Næstved affaldsforbrænding
- Affald Plus Slagelse affaldsforbrænding
- I/S REFA affaldsforbrænding
- SWS A/S
- Lynettefællesskabets Slambehandlingsanlæg, gl. ovn
- Lynettefællesskabets Slambehandlingsanlæg, ny ovn
- Spildevandscenter Avedøresslamforbrænding

Påbud meddelt af Miljøstyrelsen Aarhus :
- AVV I/S
- Affaldscenter Aarhus
- Horsens Kraftvarmeværk
- AVØ A/S, Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk
- Hammel Fjernvarme A.m.b.a.
- I/S Reno-Nord
- I/S Renosyd
- I/S Kraftvarmeværk Thisted
- I/S Fælles Forbrænding
- Dong Energy Power, Måbjergværket A/S
- I/S Aars Varmeværk

Rettelse
Det skal bemærkes, at der beklageligvis i påbuddene er refereret tilbekendtgørelse nr. 53 af 11. januar 2011 om ændring af bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. Den korrekte reference er bekendtgørelse nr. 53 af 21. januar 2011.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos :
Miljøstyrelsen Odense,
Miljøstyrelsen Roskilde,
Miljøstyrelsen Aarhus,