FeF Chemicals A/S Sikkerhedsrapport

13-04-2011

FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Køge Redning & Brand, Midt- og Vestsjællands Politi og Miljøstyrelsen Roskilde.

Sikkerhedsrapporten, herunder den indeholdte fortegnelse over farlige stoffer, som findes på virksomheden, er tilgængelig for offentligheden.
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 7254 4345, eller . Disse skal være modtaget senest den 11. maj 2011 kl. 16.00.