Farmfood A/S, Løgstør: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

13-04-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af den eksisterende produktion med ny melfabrik samt udvidelse af det eksisterende kedelanlæg.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af den eksisterende produktion med ny melfabrik samt udvidelse af det eksisterende kedelanlæg, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse