Farmfood A/S, Løgstør: Afgørelse om ikke VVM-pligt

13-04-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør, afgørelse om at udvidelse af eks. produktion med ny melfabrik og udvidelse af eks. kedelanlæg ikke er VVM-pligtigt
Klagefristen udløber: 11. maj 2011 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at projekt vedr. udvidelse af den eksisterende produktion med ny melfabrik samt udvidelse af det eksisterende kedelanlæg på Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse
- screeningsnotat