Denex A/S: Tillæg til miljøgodkendelse

12-04-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Denex A/S, Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn tillæg til miljøgodkendelse vedr. accept af sikkerhedsniveau

Denex A/S, Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn har udarbejdet en sikkerhedsrapport på grundlag af reglerne i risikobekendtgørelsen. I sikkerhedsrapporten har Denex A/S klarlagt risikoen for et større uheld samt godtgjort at der findes sikkerhedsforanstaltninger på virksomheden til begrænsning af denne risiko. Miljøstyrelsen Aarhus meddeler på denne baggrund accept af sikkerhedsniveauet.

- afgørelse