Danisco A/S: Miljøgodkendelse

06-04-2011

Miljøstyrelsen har givet Danisco A/S miljøgodkendelse til at genoptage produktionen af enzymet Xylanase. Klagefristen udløber d. 4. maj 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted miljøgodkendelse til at genoptage produktionen af enzymet Xylanase.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om miljøgodkendelse. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 4. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljø-styrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse