Danisco A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

06-04-2011

Danisco A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af ekstra reaktor til køling i esterproduktionen. Fristen for kommentering udløber d. 27. april 2011 kl. 16.00.

Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted har søgt om miljøgodkendelse til etablering af ekstra reaktor til køling i esterproduktionen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Disse skal være modtaget senest den 27. april 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.