Cheminova A/S: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

05-04-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Cheminova A/S, Thyborønvej 78-78, Harboøre kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af et anlæg til at fremstille et nyt herbicid, F17, før der er meddelt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Cheminova A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af et anlæg til at fremstille et nyt herbicid, F17, i en del af et eksisterende produktionsanlæg på fabrikken på Rønland (Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre), før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse