Arla Foods amba, Taulov Mejeri: Tillæg til miljøgodkendelse

13-04-2011

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Taulov Mejeri miljøgodkendelse til etablering af et tankanlæg til AdBlue.

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia miljøgodkendelse til etablering af et tankanlæg til AdBlue.

AdBlue anvendes til forbrænding af partikler i lastbilers katalysatorer.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 11. maj 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse