Østkraft Produktion A/S. Ansøgning om miljøgodkendelse

15-09-2010

Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne har søgt om miljøgodkendelse til to eksisterende tankanlæg.
Frist for kommentarer: 13. oktober 2010, kl. 16.00

Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne har søgt om miljøgodkendelse til to eksisterende tankanlæg. I det ene tankanlæg – bestående af 3 tanke (nr. 4, 5 og 6) á 8.000 m 3 opbevares der tung fyringsolie. Det andet anlæg indeholder 3 tanke med let fyringsolie. Tank nr. 1 rummer 1.700 m 3 mens tankene nr. 2 og 3 hver indeholder 2.000 m 3 . Tankene er placeret i to tankgårde og er beliggende på Munch Petersens vej ved Rønne havn.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet. Myndighedsbehandlingen varetages for tankene nr. 2 og 3 af Bornholms Regionskommune mens Miljøcenter Roskilde behandler ansøgningen vedrørende tankene nr. 1 samt nr. 4, 5 og 6.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse angående tankene 1 samt 4, 5 og 6 rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 65 00 eller e-mail . Disse skal være modtaget senest den 13. oktober 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.