Arla Foods amba, Høgelund Mejeri: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

01-09-2010

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelse af Høgelund Mejeri op til en rutinemæssig revurdering. Frist for kommentering: 29. september 2010.

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelse af Høgelund Mejeri, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 7254 4500 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.