Novo Nordisk A/S, Hillerød. Ændring af egenkontrollen for HEPA filtret i bygning 25A

01-09-2010

Miljøcenter Roskilde har justeret vilkår 8 og 21 i virksomhedens miljøgodkendelse, så virksomhedens egenkontrol med nævnte filter herefter sker i overensstemmelse med de seneste anbefalinger herom fra Miljøstyrelsen.
Klagefrist: 30. september 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har justeret vilkår 8 og 21 i virksomhedens miljøgodkendelse, så virksomhedens egenkontrol med nævnte filter herefter sker i overensstemmelse med de seneste anbefalinger herom fra Miljøstyrelsen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens dokumenter.
Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til tlf. nr. 72 54 80 49 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 30. september 2010 kl. 16:00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, som er 1. september 2010.