I/S Amagerforbrænding. Ansøgning om miljøgodkendelse til nyt anlæg til affaldsforbrænding

14-09-2010

I/S Amagerforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg på Kraftværksvej 31, 2300 København S.
Frist for kommentarer: 12. oktober 2010, kl. 16.00

I/S Amagerforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg på Kraftværksvej 31, 2300 København S.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller e-mail . Disse skal være modtaget senest den 12. oktober 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.