Stena Nordhavn. Miljøgodkendelse

01-10-2010

Miljøcenter Roskilde har givet Stena Nordhavn, Nordsøvej 21, 2100 København Ø tillæg til miljøgodkendelse til omlastning af store husholdningsapparater.
Klagefrist: 3. november 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Stena Nordhavn, Nordsøvej 21, 2100 København Ø tillæg til miljøgodkendelse til omlastning af store husholdningsapparater. De store husholdningsapparater modtages fra kommunale genbrugs-stationer. Køle/fryse apparater omlastes, hvorefter de transporteres til Sverige for at blive miljøbehandlet. Andre store husholdningsapparater modtages, elektronik fjernes og går derefter gennem shredderanlæg. Virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i området ved Tuborg Havnepark.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 72 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, eller . Klagen skal være modtaget senest den 3. november 2010 inden kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.