Statoil A/S Raffinaderiet, Melbyvej 17 og FDO lager, Melbyvej 12, Kalundborg. Opdateret sikkerhedsrapport

01-10-2010

Statoil A/S Raffinaderiet, Melbyvej 17, har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Sikkerhedsrapporten omfatter endvidere FDO lager, Melbyvej 12, da Statoil A/S er operatør på dette gasolielager.

Statoil A/S Raffinaderiet , Melbyvej 17, 4400 Kalundborg har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.
Sikkerhedsrapporten omfatter endvidere FDO lager, Melbyvej 12, 4400 Kalundborg, da Statoil A/S er operatør på dette gasolielager.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne, som er Arbejdstilsynet, Kalundborg Beredskab, Midt- og Vestsjællands Politi og Miljøcenter Roskilde.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, tlf.7254 6500, eller .