Vattenfall Fynsværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

20-10-2010

Vattenfall Fynsværket har søgt om miljøgodkendelse til kørsel med halm til værket om morgenen og om aftenen. Kommenteringsfrist: 1. december 2010.

Vattenfall Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C, har søgt om miljøgodkendelse til kørsel med halm til værket om morgenen og om aftenen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 1. december 2010. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt inden en uge efter anmodning.

Endvidere kan enhver inden 1. december 2010 anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Der er herefter ret til at kommentere udkastet inden for 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 7254 4500 eller pr. mail på .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.