DONG Naturgas A/S, Nybro Gasbehandlingsanlæg: Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

19-10-2010

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om tillæg til miljøgodkendelserne for Nybro Gasbehandlingsanlæg. Klagefrist: 16.november 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om tillæg til miljøgodkendelserne for Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup. Godkendelsen omfatter sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau for aktiviteter på virksomheden.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. november 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse