Danisco Grindsted: Påbud om ændret egenkontrol af absolutfiltre

01-10-2010

Miljøcenter Odense har i påbud fastsat frekvens for kontrolmålinger af absolutfiltre på Danisco Grindsted.

Miljøcenter Odense har i påbud fastsat frekvens for kontrolmålinger af absolutfiltre på Danisco Grindsted. I revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse blev kontrolfrekvensen for filtrene sat til en gang hvert år eller hvert andet år, afhængig af belastningen. På baggrund af virksomhedens redegørelse for af belastningen, har miljøcenteret fastsat frekvensen til en gang hvert år.

Afgørelse