Arla Foods, Kruså Mejeri: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

20-10-2010

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelser af Arla Foods Kruså Mejeri op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljø-godkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Klagefrist: 17. november 2010.

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelser af Arla Foods amba, Kruså Mejeri, Åbenråvej 2a, 6340 Kruså, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. nr 7254 4500 eller . Disse skal være modtaget senest den 17. november 2010, kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.