Nordic Sugar Nykøbing. Ansøgning om miljøgodkendelse vedr. anlæg til udlastning af tung fuelolie

20-10-2010

Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2 i Nykøbing har søgt om miljøgodkendelse til etablering og idriftsættelse af anlæg til udlastning af tung fuelolie fra lagertank til tankbiler. Olien skal køres til Nordic Sugars fabrik i Nakskov.
Frist for kommentarer til ansøgningsmaterialet: 17. november 2010, kl. 16.00

Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2 i Nykøbing har søgt om miljøgodkendelse til etablering og idriftsættelse af anlæg til udlastning af tung fuelolie fra lagertank til tankbiler. Olien skal køres til Nordic Sugars fabrik i Nakskov.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72 54 65 00 eller . Disse skal være modtaget senest den 17. november 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.