Dong Energy A/S, Kyndbyværket. Sikkerhedsrapport

19-10-2010

Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsningen af konsekvenserne af sådanne uheld fra virksomhedens letolieanlæg.

Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsningen af konsekvenserne af sådanne uheld fra virksomhedens letolieanlæg.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne, som er Arbejdstilsynet, Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab, Nordsjællands Politi og Miljøcenter Roskilde.

Der gøres opmærksom på at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sikkerhedsrapporten og sagens akter sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om sagen rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller tlf. 72 54 65 00.