FeF Chemicals A/S. Sikkerhedsrapport for nye lagerbygninger

06-10-2010

FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge har den 16. juli 2010 fået miljøgodkendelse til etablering af nye lagerbygninger.

FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge har den 16. juli 2010 fået miljøgodkendelse til etablering af nye lagerbygninger.

FeF Chemicals A/S er i forhold til bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, en kolonne 3-virksomhed. Derfor indgår der i virksomhedens ansøgning en sikkerhedsrapport for de nye lagerbygninger, herunder en fortegnelse over de farlige stoffer, som findes i lagerbygningerne.

Resumé af sikkerhedsrapporten

Fortegnelse over de farlige stoffer

Sikkerhedsrapporten og herunder fortegnelsen over farlige stoffer er tilgængelig for offentligheden med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Spørgsmål til sikkerhedsrapporten rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller .